Ikon je vitrina privlačnog i originalnog dizajna. Jednostavnost i puna vidljivost ove vitrine rezultat su najnovijih tehnoloških rješenja.
Ikon je transparentna vitrina koja izvlači ono najbolje od izloženih proizvoda, te omogućuje njihovo lako identificiranje.Veoma elegantna i profesionalna vitrina.