FILA višnja (sa udjelom preko 50%voća).
Proizvođač: Glazir
Pakovanje: 12 kg
Doziranje: po receptu