Fila višnja (sa udjelom 40%voća) termostabilna.
Proizvođač: Glazir
Pakovanje: 12 kg
Doziranje: po receptu