Naš spiralni mikser je poseban po tome što je opremljen sa dva motora jedan za spiralu, a drugi za kazan. Važne karakteristike i prednosti miksera su potpuno metalna konstrukcija, direktan pogon zbog tišeg rada, pouzdanost i dugotrajnost, zaobljeni dizajn ivica radi lakšeg čišćenja i upotrebe.

Čvrstoća – osnova ovakvih miksera jeste da ostaju stabilni i kompaktni. Cijeli aparat je sastavljen od metalnih ili inoks dijelova, što mu pruža dodatnu čvrstoću i stabilnost.

Ovakvi modeli miksera imaju jače motore, pa su stoga i snažniji u odnosu na starije generacije. U zavisnosti od potreba postoje mikseri sa većom ili manjom zdjelom.