Isporuka opreme u Tešnju

U prethodnim danima izvršili smo isporuku opreme našem kupcu u Tešnju. U pitanju je pekarska linija sastavljena od mašina koje naša firma isporučuje unutar svog prodajnog asortimana. U narednim danima u saradnji sa kupcem izvršićemo i montažu isporučene opreme te puštanje u rad.  Nakon montaže izvršićemo snimanje video materijala postavljene opreme kako bi naši potencijalni kupci mogli steći utisak o mogućnostima opreme koju isporučujemo.